Inovácia automatizovaného systému účtovania príjmov a výdavkov

Novoročné predsavzatia nie sú jediné úlohy, ktoré musíte v tomto roku splniť. Jednou z ďalších povinností, ktorej realizáciu sa neoplatí podceňovať, je aj zavedenie alebo inovácia online automatizovaného účtovného systému.

Inovácia automatizovaného systému účtovania príjmov a výdavkov
Inovácia automatizovaného systému účtovania príjmov a výdavkov (Foto: )

Čo všetko to pre vás ako podnikateľa znamená, si povieme v našom krátkom článku, ktorý vám celú situáciu objasní.

Ako elektronická registračná pokladňa funguje?

Online elektronická registračná pokladňa je zariadenie s fiškálnym riadením, ktoré prenáša údaje o finančnom vyrovnaní online najprv fiškálnemu operátorovi a potom daňovej službe. Údaje o pohybe peňazí sa teda okamžite zasielajú regulačným orgánom.

Účelom inovácie je vytvorenie automatizovaného systému účtovania príjmov a výdavkov, ako aj kontrola činnosti podnikateľov daňovými úradmi.

Výhody používania moderného „online pokladníka“

Potreba používať registračné pokladnice s funkciou prenosu informácií v reálnom čase bola podnikateľmi spočiatku negatívne akceptovaná, pretože si to z ich strany vyžaduje ďalšie náklady.

Mnoho ľudí však začalo pracovať s online registračnými pokladnicami a poukázalo na pohodlie takejto techniky. Preto majú univerzálne fiškálne tlačiarne, ktoré je možné vďaka internetu používať takmer kdekoľvek svoje výhody aj nevýhody, ku ktorým vo všeobecnosti patrí:

  • Pohodlná kontrola – Všetky údaje o pohybe peňazí na diaľku sa vzťahujú na regulačné orgány. Takýto kontrolný systém predpokladá vylúčenie podvojného účtovníctva a zabezpečuje transparentnosť podnikateľov.
  • Optimalizácia času a úsilia, ktoré daňové úrady venujú auditom v teréne. Je to dobré plus aj pre samotné organizácie, pretože príchod daňových úradníkov často spôsobuje určité nepríjemnosti.
  • Vytvorenie mechanizmu na ochranu práv a záujmov spotrebiteľov. Zavedením nových pravidiel sa má vylúčiť sivá schéma vyrovnania so zákazníkmi, ako aj rýchle obnovenie spravodlivosti, ak sa vyskytla chyba v dôsledku ľudského faktora alebo technickej poruchy.

Používanie online registračných pokladníc uľahčuje život aj samotným podnikateľom:

  • Zjednodušujú postupu registrácie centrálnej protistrany na daňovom úrade, keďže teraz sa to dá urobiť na diaľku cez internet za 10 – 15 minút. Predtým takýto postup trval až 5 dní, proces bol zdĺhavý a komplikovaný.
  • Zjednodušuje vykazovanie a účtovanie ziskov.
  • Zjednodušuje kontroly činnosti zamestnancov.
  • Schopnosť rýchlo riešiť spory a problémy so zákazníkmi, pretože údaje o predaji sú uložené v počítači.
  • Životnosť zariadení novej generácie je omnoho dlhšia, čo umožňuje znížiť hotovostné náklady na nákup novej pokladnice alebo opravu pôvodnej.

Najlepšie ale urobíte, ak sa o výhodách presvedčíte priamo v praxi a splníte si tým jednu z povinností, ktoré na vás v tomto roku čakajú.

Text:PR