Ako na podnikanie v cestovnom ruchu

Ako na podnikanie v cestovnom ruchu

Podnikateľ pôsobiaci v tomto odvetví musí obzvlášť prihliadať na práva spotrebiteľov. Jenou z významných dokumentov je zmluva o obstaraní zájazdu, upravená v Občianskom zákonníku. V nej obstarávateľ (cestovná kancelária) zaväzuje, že objednávateľovi sprostredkuje vopred ponúkanú kombináciu služieb cestovného ruchu (zájazd) za dohodnutú odmenu. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu, upravuje časovo…

Prejsť na celý článok Ako na podnikanie v cestovnom ruchu
Povinnosti podnikateľa: Kedy je potrebná účtovná závierka?

Povinnosti podnikateľa: Kedy je potrebná účtovná závierka?

Účtovná závierka je štruktúrovaná prezentácia finančnej pozície a finančnej výkonnosti jednotky. Cieľom riadnej účtovnej závierky je poskytovať informácie o finančnej pozícii, finančnej výkonnosti a peňažných tokoch jednotky pre potreby širokého okruhu používateľov pri prijímaní ekonomických rozhodnutí. Účtovná závierka informuje tiež o výsledkoch spravovania zverených zdrojov manažmentom. Podnikateľ musí podať pravidelne…

Prejsť na celý článok Povinnosti podnikateľa: Kedy je potrebná účtovná závierka?