Sociálne podnikanie – oplatí sa? Alebo ako prispieť k lepšej spoločnosti a zarobiť

Sociálne podnikanie nie je v našej spoločnosti úplne nový pojem, ale veľa sa o ňom nehovorí. Aj na internete či v odborných časopisoch nájdete skôr rady ohľadom podnikania klasického, než ako podnikať sociálne. My sme sa pokúsili zhrnúť čo najviac pozitív aj negatív tohto typu podnikania a zároveň vám priniesť praktický návod, ako takto podnikať na vlastnú päsť!

Sociálne podnikanie – oplatí sa? Alebo ako prispieť k lepšej spoločnosti a zarobiť
(zdroj: unsplash.com)

Určite si ciele

Cieľom sociálneho podnikania je prispieť k riešeniu sociálnych, kultúrnych či environmentálnych problémov, ktoré sa okolo nás vyskytujú. Nemusíte sa vôbec zamerať na celý štát, naopak, prospešnejšie a jednoduchšie býva, ak sa zameriate iba na svoje okolie a komunitu. Najdôležitejšie je samozrejme zvážiť, aké ciele váš budúci podnik má a aké problémy by mal riešiť, pretože bez toho nebude možné napredovať. Medzi najčastejšie ciele sociálnych podnikov patrí zlepšenie situácie na trhu práce, podpora lokálnych miest a komunít, pomoc mladším či ochrana životného prostredia. Okrem splnenia cieľa sú ešte dôležité aj kvalitné produkty a služby, ktoré budete poskytovať.

Musíte mať plán

Ani pri sociálnom podnikaní sa nezaobídete bez prieskumu trhu. Zistite tak, čo je vo vašom okolí žiadané a potrebné, alebo či vám napríklad váš nápad už nevyfúkla konkurencia. Vypracujte si podnikateľský a finančný plán, v ktorom si odpovedajte na otázky, či sa vám oplatí založiť podnik, aké zdroje na jeho založenie potrebujete a akým spôsobom budete ponúkané služby a produkty predávať. Nezabudnite samozrejme ani na legislatívne a administratívne úkony, ktoré sú potrebné už pri samotnom založení – musíte si podať žiadosť a odovzdať svoj podnikateľský plán, prípadne stanovy, ak ste občianske združenie.

Pomoc aj od štátu

To, čo musí sociálny podnik riešiť oproti tomu bežnému navyše, je nielen finančná udržateľnosť, ale aj spoločenský problém. Svoj zisk totiž väčšinou opätovne investuje do činnosti s účelom, na ktorý bol založený. Z ekonomického hľadiska sú však vaše náklady podobné nákladom bežného podnikania. Odborníci tiež radia, aby ste sa nezameriavali na získavanie krátkodobých grantov, ale skôr na trvalú udržateľnosť podniku. Taktiež by ste sa mali naučiť prezentovať svoj projekt zrozumiteľne a v prípade komunikácie s nejakou finančnou inštitúciou ekonomicky udržateľne. Veľkou výhodou je aj podpora od štátu, napríklad pri zamestnaní ťažko zdravotne postihnutej osoby od neho dostanete až 75 % jej platu. Sociálne podnikať sa teda oplatí, už len kvôli všetkým pridaným hodnotám pri výsledkoch, ktoré klasické podnikanie nemá.