Dobrý nápad na podnikanie neznamená úspech

Na podnikanie iba dobrý nápad nestačí. Rovnako dôležitý je aj kapitál na realizáciu nápadov. Peniaze pre firmu pochádzajú z dvoch zdrojov , a to od vlastníkov, v podobe základného imania, alebo od veriteľov – od bánk, nefinančných spoločností. Kde však získať ďalšie peniaze a na čo ďalšie netreba zabúdať?

Dobrý nápad na podnikanie neznamená úspech
Dobrý nápad na podnikanie neznamená úspech (Foto: unsplash.com)

Financie sú ako prvé

Na začiatku podnikania sa jedná o financie, čiže peniaze zakladateľov. Následne pomáhajú investori. Pri stabilizácii postavenia na trhu je to „venture“ či rizikový kapitál, banky, nefinančné spoločnosti a taktiež kapitálový trh. Od štádia vývoja podniku sa následne vyvíja cena za požičané peniaze a dĺžka času, na ktorú sa peniaze požičiavajú.

Podnikateľský plán

Podnikateľ by mal mať podnikateľský plán aspoň na 5 rokov s viacerými verziami. Optimistický plán počíta s najlepším možným vývojom, negatívny plán počíta s najhorším vývojom na trhu. Podnik musí poznať svojich zákazníkov. Nie je dôležité iba čo bude vyrábať, ale najmä pre koho a ako naplní jeho potreby. Taktiež svoje riziká a tak sa na nich dostatočne pripraviť. Napríklad pri otváraní prevádzok nezabúdajte na poistenie nehnuteľností.

Buďte vidieť

Dobrým pomocníkom na priblíženie k zákazníkovi sa stal internet. Pomocou neho propagujte svoje poslanie, víziu a prínos pre zákazníka. Ponuka produktov s konkrétnou špecifikáciou by sa mala orientovať na prínos produktov zákazníkovi. Pomocou internetu môžete zabezpečiť dostupnosť ponúkaných služieb až priamo k zákazníkovi.

Zdroj: https://www.mediatim.sk/