Povinnosť predávajúceho pri predaji cez internet

Ak predávate cez internet, musíte poznať svoje povinnosti pri predaji. V článku sme sa pozreli aj na to, ako je predaj cez internet definovaný zákonom. Pri predaji cez internet je potrebné vedieť, že ak má predávajúci predmet kúpy odoslať na miesto splnenia alebo určenia, platí, že vec bola odovzdaná v čase, keď bola odovzdaná na prepravu, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.

Povinnosť predávajúceho pri predaji cez internet
Povinnosť predávajúceho pri predaji cez internet (Foto: unsplash.com)

Predaj tovaru a zákon

Ako zákon definuje predaj sme sa pozreli na § 588 Občianskeho zákonníka a ako cez internet pri zásilkovom predaji zase na zákon § 594 Občianskeho zákonníka. Kedy je povinnosť tovar odovzdať kupujúcemu, aj na to môžeme nájsť odpoveď v zákonoch. Jedná sa o rýchly výber toho najzákladnejšieho pri predaji.

Z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu.“ podľa § 588 Občianskeho zákonníka.

Ak má predávajúci predmet kúpy odoslať na miesto splnenia alebo určenia, platí, že vec bola odovzdaná v čase, keď bola odovzdaná na prepravu, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.“ podľa § 594 Občianskeho zákonníka.