Zvýšte svoju konkurencieschopnosť s certifikátmi ISO

Konkurenčný boj na trhu v každej oblasti podnikania núti firmy k neustálemu zlepšovaniu sa. Jedným zo spôsobov, ktorý ukáže vašu spoločnosť v lepšom svetle, je aj získanie certifikátu ISO. V akých oblastiach ho môžete získať a čo vám prinesie, sa dozviete v nasledujúcom článku.

Zvýšte svoju konkurencieschopnosť s certifikátmi ISO
Zvýšte svoju konkurencieschopnosť s certifikátmi ISO (zdroj: unsplash.com)

ISO normy

ISO normy sú medzinárodné normy, ktoré majú platnosť vo všetkých krajinách, ktoré ich akceptovali. Týchto noriem je niekoľko a týkajú sa viacerých oblastí činnosti firmy. Najznámejšími sú normy pre bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci, riadenie kvality či ochranu životného prostredia.

Certifikát kvality ISO 9001

Medzinárodná norma ISO 9001 pre Systém manažérstva kvality stanovuje štandard v tejto oblasti. Je určená pre všetky typy spoločností v rôznych oblastiach podnikania. Pre získanie certifikátu kvality ISO 9001 musí spoločnosť prejsť certifikačným auditom, ktorý prebieha v dvoch krokoch. V prvom sa kontroluje dokumentácia a v druhom naplnenie konkrétnych požiadaviek normy.

Požiadavky normy ISO 9001 sa týkajú rôznych oblastí činnosti firmy:

• oblasti výroby, riadenia kvality a rizík,
• napĺňania požiadaviek, spokojnosti zákazníkov a vzťahov so zákazníkmi,
• napĺňania legislatívy,
• poskytovania služieb,
• procesného riadenia,
• marketingu,
• riadenia zdrojov,
• zodpovednosti manažmentu,
• interného auditu,
• hodnotenia dodávateľov.

Celý proces certifikácie sa končí udelením certifikátu. Jeho platnosť je 3 roky, pričom potvrdenie platnosti sa vykonáva každý rok.

ISO 9001 cena

Cenu ISO 9001 určuje spoločnosť, ktorá vás celým procesom prevedie. Cena ISO 9001 sa odvíja od počtu interných aj externých zamestnancov, predmetu činnosti, doby zavedenia systému kvality a iných faktorov. Za vašu námahu získate po udelení certifikátu možnosť zúčastniť výberových konaní a zvýši sa tiež vaša konkurencieschopnosť, image a hodnota spoločnosti. Napĺňanie normy vedie tiež k neustálemu zvyšovaniu kvality produktov a spokojnosti zákazníkov.

Komerčný článok