5 potrebných rozhodnutí pre analýzu trhu v podnikaní

Analýza trhu skúma atraktivitu a dynamiku na vybranom trhu v rámci vybraného odvetvia. Musíte poznať ako funguje potenciálny cieľový trh a čo zákazníci požadujú. Na základe toho viete určiť, akým smerom sa uberať a ako udržať konkurenčnú výhodu.

5 potrebných rozhodnutí pre analýzu trhu v podnikaní
5 potrebných rozhodnutí pre analýzu trhu v podnikaní (Foto: unsplash.com)

Analýza musí obsahovať prehľad o odvetví, pohľad na cieľový trh, analýzu konkurencie, a všetky právne predpisy, ktoré budete musieť dodržiavať. Analýza potenciálnych trhov v podnikaní pozostáva z niekoľkých rozhodnutí, ktoré potrebujete spraviť a ktoré vám v nej pomôžu.

Analýza trhu v podnikaní: Týchto 5 bodov vám pomôžu

  • 1. Ktoré otázky je potrebné zodpovedať,
  • 2. ktoré informácie je potrebné získať a odkiaľ,
  • 3. ako tieto informácie zanalyzovať,
  • 4. ako budete analyzovať,
  • 5. čo budete robiť s jej výsledkami.

Musíte poznať svojich zákazníkov a konkurentov. Oni určujú nielen cenu, ale aj stratégiu ako budete produkty predávať. Nezabúdajte, že analýza musí obsahovať prehľad o odvetví, pohľad na cieľový trh, analýzu konkurencie, a všetky právne predpisy, ktoré budete musieť dodržiavať.