Povinnosti podnikateľa: Kedy je potrebná účtovná závierka?

Povinnosti podnikateľa: Kedy je potrebná účtovná závierka?

Účtovná závierka je štruktúrovaná prezentácia finančnej pozície a finančnej výkonnosti jednotky. Cieľom riadnej účtovnej závierky je poskytovať informácie o finančnej pozícii, finančnej výkonnosti a peňažných tokoch jednotky pre potreby širokého okruhu používateľov pri prijímaní ekonomických rozhodnutí. Účtovná závierka informuje tiež o výsledkoch spravovania zverených zdrojov manažmentom. Podnikateľ musí podať pravidelne…

Prejsť na celý článok Povinnosti podnikateľa: Kedy je potrebná účtovná závierka?
Nastavte si správny uhol a vzdialenosť od monitora

Nastavte si správny uhol a vzdialenosť od monitora

Pri sledovaní monitora a práci pri počítači by ste mali dodržiavať pravidlo 20:20:20. Všeobecne známe a overené pravidlo hovorí o tom, že každých 20 minút by ste si mali dopriať minimálne 20-sekundovú prestávku, počas ktorej svoj zrak upriamite na objekt vzdialený minimálne 20 stôp, teda aspoň 6 metrov. Aj tu je prevencia dôležitá. Ako na…

Prejsť na celý článok Nastavte si správny uhol a vzdialenosť od monitora