Povinnosti podnikateľa: Kedy je potrebná účtovná závierka?

Povinnosti podnikateľa: Kedy je potrebná účtovná závierka?

Účtovná závierka je štruktúrovaná prezentácia finančnej pozície a finančnej výkonnosti jednotky. Cieľom riadnej účtovnej závierky je poskytovať informácie o finančnej pozícii, finančnej výkonnosti a peňažných tokoch jednotky pre potreby širokého okruhu používateľov pri prijímaní ekonomických rozhodnutí. Účtovná závierka informuje tiež o výsledkoch spravovania zverených zdrojov manažmentom. Podnikateľ musí podať pravidelne…

Prejsť na celý článok Povinnosti podnikateľa: Kedy je potrebná účtovná závierka?